Gå til indhold

Pas

Alle danske pasudstedelser i Rusland, bortset fra nødpas og forlængelse af eksisterende pas samt pas til børn under 12 år, varetages af den Danske Ambassade i Moskva og kræver personligt fremmøde (gælder også for børn). Gør venligst ambassaden opmærksom i god tid før dit besøg ved at skrive en mail til [email protected] og beskriv kort hvilket pas du/I ansøger om.

At ansøge om pas
Ansøgningsskemaet bør udfyldes før fremmøde for at lette ekspeditionsgangen.

Jævnført de nye regler omkring biometriske pas skal fingeraftryk registreres på ambassaden, hvor det digitale pasbillede også vil blive taget. Læs eventuelt mere om den biometriske pastype nedenfor i menuen. 

Følgende skal medbringes ved ansøgning om fornyelse af pas:

  • Gebyr for pas.
  • Det senest udstedte pas.
  • Udfyldt ansøgningsskema.

Selve passet fremstilles i Danmark (ca. 2-3 ugers ekspeditionstid). Grundet den særlige situation i Rusland er der ofte lange perioder uden modtagelse af officiel post fra Danmark. Derfor tilrådes du at ansøge om nyt pas i god tid før udløb af det gældende pas (og udløb af evt. russisk visum/opholdstilladelse). Man kan frit vælge at ansøge om nyt dansk pas på ambassaden i Moskva, en hvilken som helst kommune i Danmark eller ved en anden dansk repræsentation i udlandet, ligesom det frit kan vælges, hvor det nye pas ønskes udleveret. Læs venligst mere i menuen nedenfor.

VIGTIGT: Ved rutinebesøg såsom pasansøgning, legalisering, kørekort og lignende er det vigtigt først at træffe en aftale med den konsulære afdeling og gerne på e-mail ([email protected]) og med følgende tekst i emnefeltet:

“Appointment Request / Consular Section”. Formålet med besøget skal naturligvis også fremgå samt ønsket dato og tidspunkt. Da visumafdelingen har åbent hverdage mellem 10.00-12.00 bedes pasansøgninger ske uden for dette tidsrum.

Nyheder i korte træk:

Danskere, der bor i udlandet, har mulighed for at søge om pas under ophold i Danmark og det er muligt at få udleveret passet på  en anden repræsentation i udlandet. Der skal dog betales et gebyr. Det anbefales dog fortsat at ansøge i tide til at få passet udleveret, mens man er i Danmark. Det er også muligt at ansøge i udlandet og modtage passet på et af kommunens borgerservicecentre i Danmark.

 

Det er nu muligt for børn under 12 år (som ikke skal afgive fingeraftryk) at søge om pas på de honorære konsulater og på ambassader uden biometrioptageudstyr. Bemærk, at der skal medbringes to vellignende pasfotos samt at begge forældremyndighedsindehavere skal give deres samtykke. De fleste honorære konsulater og de ambassader, der ikke har biometrisk udstyr, kan stadig udstede nødpas og forlænge eksisterende pas.

 

In English

a) Passports issued by all Civil Service Centres in Denmark can be collected at all Danish missions including honorary consulates. A fee for this service will be charged by the mission.
b) Passports issued by all missions abroad including children’s passports from honorary consulates can be collected at all Danish missions including honorary consulates. A fee for this service will be charged by the mission.
c) Passports issued by all missions including children’s passports form honorary consulates abroad can be collected at a number of Civil Service Centres in Denmark. No additional fee will be charged charged
d) The applicant is responsible for contacting the place of delivery and will not be contacted.

Generel information omkring Dansk Pas

Generelt om Dansk Pas

Første pas og ansøgning om dansk statsborgerskab
Første pas og ansøgning om dansk statsborgerskab ved naturalisation/ansøgning om bevis for dansk statsborgerskab kræver mere dokumentation end fornyelse af et eksisterende pas og kan i nogle tilfælde tage lang sagsbehandlingstid. Kontakt venligst ambassaden for en liste over krævet dokumentation.

Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?
Ja. Der er allerede i dag mulighed for - og det er billigere - at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Alle danske statsborgere kan som udgangspunkt få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune. Man behøver ikke at være bosiddende i kommunen. Find den ønskede 
kommune og ring på forhånd for åbningstider, tidsbestilling mv. og oplys, at du er bosiddende i udlandet. Ekspeditionstiden er 10-14 dage for et almindeligt pas. Mod en ekstraudgift kan kommunen udstede et eksprespas hurtigere end 10-14 dage.

Udenrigsministeriet anbefaler at få bestilt pas under ophold i Danmark i så god tid, at man kan få det udleveret, mens man stadigvæk befinder sig i Danmark. Eller du kan prøve at træffe aftale med kommunen om, at de sender passet med kurerservice til din adresse i udlandet. I særlige tilfælde kan du eventuelt træffe aftale på forhånd med en dansk repræsentation i udlandet om at passet sendes til dig via dem. Udgifter til kurerservice i den forbindelse skal afholdes af pasansøgeren.

Skal jeg også til ambassaden for at hente det nye pas?
Du kan forhøre dig på den ambassade, der har udstedt dit pas, om det er muligt at få det tilsendt mod et eventuelt gebyr, men du skal være opmærksom på, at det gamle pas skal afleveres til annullering, før det nye kan udleveres. Når det gamle pas er annulleret, kan du få det udleveret, hvis du ønsker det.

Om Biometriske Pas

Biometriske Pas

Fra 1. januar 2012 indeholder nye danske pas digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Man skal ikke længere selv medbringe pasbilleder, da disse tages på ambassaden.

Dit nuværende pas er stadig gyldigt indtil udløbsdatoen.

Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse.

Pas til Børn og Unge (under 18 år)

Unge og børn (under 18 år)

Børn
Børn skal have eget pas, dog kan børn allerede opført i forældres pas fortsat rejse på disse til visse lande.
Børn under 12 år skal ikke afgive fingeraftryk.
I forhold til små børn er det en god idé at medbringe et billede af barnet, som opfylder politiets krav for pasbilleder. Dette kan scannes på ambassaden og bruges i de situationer, hvor det ikke er muligt at få taget et billede som opfylder kravene.

Unge under 18 år skal yderlige medbringe:

  • Samtykkeerklæring på ansøgningsskemaets side 3 underskrevet af begge forældre (indehavere af forældremyndigheden) i ambassadens nærvær.
  • Forældrenes pas til verifikation af deres identitet og underskrift skal fremvises. Alternativt vil anden dokumentation kunne træde i stedet for, f.eks. forældrenes originale vielsesattest, indfødsretsbevis, hvis dansk statsborgerskab er opnået efter fødslen.
  • Barnets fødselsattest (oversat til engelsk med apostillestempel).
  • Ved separation/skilsmisse kræves dokumentation for forældremyndighed (f.eks. separations-/ skilsmissebevilling eller domsudskrift).

Samtykkeerklæring på ansøgningsskemaets side 3 underskrevet af begge forældre (indehavere af forældremyndigheden) i ambassadens nærvær.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn
Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Provisorisk Pas - "nødpas"

Provisorisk Pas (midlertidigt)

Danskere på besøg i Rusland, der har mistet deres pas, kan få udstedt et provisorisk pas.

Tabet skal straks meldes til politiet og kvittering herfor skal forevises ved udstedelsen af det provisoriske pas.
Der skal medbringes to pasbilleder og yderligere dokumentation som beskrevet længere nede i afsnittet.

Et provisorisk pas udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen. Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder godkender provisoriske pas.

Hvis passet er mistet skal følgende yderligere medbringes:

  • Dokumentation for politianmeldelse.
  • En skriftlig redegørelse for de nærmere omstændigheder.

Opmærksomheden henledes på, at ambassaden altid kan anmode om yderligere dokumentation for identitet, f.eks. vielsesattest, militærpapirer eller søfartsbog.

Et nødpas kan også udstedes på konsulaterne i Rusland. Se venligst kontaktoplysningerne og adresserne nedenfor:

Danmarks ambassade i Moskva
9 Prechistensky Pereulok
119034 Moskva
Telefon: +7 925 55 88 068
E-mail: 
[email protected]