Gå til indhold

Priser og gebyrer

I dette afsnit finder du information omkring gebyrsatserne for visum og konsulære ydelser jævnført "Gebyrbekendtgørelsen".

For at sikre os at vores gebyrer er i overensstemmelse med de faktisk gebyrer henviser vi til Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten. 

De danske repræsentationer i Rusland modtager kun betaling i lokal valuta (jf. Russiske Rubler). 

Her kan du downloade de konverterede gebyrsatser. 

Gebyr for visum og konsulære ydelser (på engelsk)