Gå til indhold

Politisk afdeling

Den politiske afdeling dækker Ruslands indenrigs-, udenrigs- og sikkerhedspolitik og søger at fremme både danske interesser i Rusland og den gensidige dialog mellem Danmark og Rusland.

En stor del af afdelingens aktiviteter består af udarbejdelse af analyser og indrapporteringer om russisk politik, russiske begivenheder eller udtalelser af dansk interesse. Det sker med henblik på at bibringe den danske regering det bedst mulige grundlag for fastlæggelsen af Danmarks udenrigspolitik. Arbejdet sker i løbende dialog med bl.a. russiske myndigheder, civilsamfundsorganisationer og øvrige diplomatiske repræsentationer.

Afdelingen understøtter og varetager desuden den bilaterale dialog mellem danske og russiske myndigheder og politikere og bistår med forberedelsen og afviklingen af bilaterale besøg.

Da ambassaden er sideakkrediteret til Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan, dækker politisk afdeling ligeledes det politiske område i disse lande.