Gå til indhold

Forsvarsattachékontoret

Forsvarsattachékontoret varetager det bilaterale militære forhold mellem Den Russiske Føderation og Kongeriget Danmark. Kontorets opgaver omfatter blandt andet, at følge den forsvars- og sikkerhedspolitiske udvikling, at formidle samarbejde samt at deltage i briefinger, møder og relevante inspektioner.

Forsvarsattachéen er ud over Den Russiske Føderation også akkrediteret til Belarus, Kasakhstan, Kirgisistan, Turkmenistan, Tadsjikistan og Usbekistan.

E-mail: [email protected]
Tel. +7 (495) 642 68 00
Twitter: @DanishDARussia