Spring til indhold

Forsvarsafdelingen

Forsvarsafdelingen blev etableret i maj 1992 og varetager det bilaterale militære forhold mellem Den Russiske Føderation og Kongeriget Danmark. Forsvarsafdelingens opgaver tæller bl.a. at følge den forsvars- og sikkerhedspolitiske situation, formidling af samarbejde samt deltagelse i briefinger, møder og relevante inspektioner. Forsvarsafdelingen har en stor berøringsflade med øvrige landes forsvarsattacheer bl.a. igennem forskellige interessesammenslutninger og arbejdsgrupper.

Forsvarsafdelingen er en integreret del af ambassaden og administrativt underlagt ambassadøren, hvorfor både forsvarsattacheen og de øvrige medarbejdere virker til støtte for ambassadøren og ambassadens arbejde som helhed. Forsvarsattachéen refererer til det danske forsvarsministerium og rapporterer således løbende hertil samt til udenrigsministeriet og øvrige relevante myndigheder i forsvaret.

Forsvarsafdelingen varetager derudover også de forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold til Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Turkmenistan, Tadsjikistan og Usbekistan.

Forsvarsafdelingen har følgende medarbejdere:

Flotilleadmiral Lars Jørgen Jensen
Forsvarsattaché
lajoje@um.dk

Evgeniya Minshull
Personlig Assistent
Tlf: +7 (495) 642 68 09
evgdet@um.dk

Oliver August Bay Larsen
Praktikant
olilar@um.dk