Gå til indhold

Praktikant til KULTURAFDELINGEN vED den danske ambassade i Moskva

Praktikperiode: 1. februar 2022 – 31. juli 2022

Ambassaden i Moskva søger en praktikant til seks måneders praktik i kulturafdelingen.

Kulturafdelingen
Kulturafdelingen består af en kulturattaché, en lokalansat og en praktikant. Afdelingens hovedformål er at styrke det dansk-russiske samarbejde inden for kunst, kultur og Public Diplomacy.

Praktikantopgaver
Som praktikant vil du følge kulturattachéens arbejde med at fremme kendskab til dansk kultur i Rusland og ligeledes russisk kultur i Danmark. Arbejdet består bl.a. af at:

• Assistere med at arrangere og afvikle større danske og bilaterale kulturbegivenheder og fremstød.
• Besvare danske og russiske forespørgsler omkring aktuelle og kommende kulturelle projekter.
• Formidle kontakter samt bistå med korrespondance mellem kulturinstitutioner i Rusland og Danmark.
• Redigere og opdatere ambassadens sociale medier i forhold til relevante kulturelle events.
• Udarbejde ansøgninger samt forespørgsler vedrørende støtte til kulturelle projekter, der er relevante i forhold til styrkelsen af det dansk-russiske kultursamarbejde.
• Deltage i møder, pressebriefinger og konferencer på og uden for ambassaden.

Derudover består en stor del af arbejdet i at brande og promovere Danmark og dansk kultur i Rusland, hvilket giver dig en oplagt mulighed for at undersøge og opleve byens kulturelle arrangementer, ferniseringer, konferencer m.m.

Ambassaden kan tilbyde
Ambassaden i Moskva tilbyder et dynamisk arbejdsmiljø med fokus på udvikling af personlige og faglige kompetencer og konkret erfaring med arbejdet i udenrigstjenesten. Du får indsigt i forretningsgangene på en af Danmarks største ambassader, samt mulighed for at stifte bekendtskab med den russiske kultur og livet i en spændende storby. Du vil få afsat tid til at skrive praktikopgave, såfremt det er nødvendigt.

Formelle krav
Der er tale om studiepraktik. Du er senest ved praktikopholdets start tilmeldt en bachelor- eller kandidatuddannelse. Der er mulighed for meritoverførsel, hvis din uddannelse tillader det.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. For at du kan påbegynde praktikopholdet på ambassaden, er det en betingelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Hvem kan søge?
Studerende på en samfunds- eller humanistisk uddannelse eller en tilsvarende relevant uddannelse. Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår

Praktikopholdet er ulønnet og ambassaden forventer at kunne stille en praktikantbolig til rådighed i Moskva. De faktiske omkostninger ved at bo i Moskva svarer til leveomkostningerne i Danmark.

Bemærk at du skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring over for tredjepart og ulykkesforsikring. Det anbefales endvidere, at der tegnes forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter. Forsikringen skal også dække sygdom med Covid-19.

Ansøgning
Kortfattet ansøgning (maksimalt én A4-side) vedlagt CV, seneste karakterudskrift og eventuelle udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: 
[email protected]. Emnefeltet mærkes: Praktikansøgning. Foråret 2022. Kulturafdelingen. Dit navn.

Kun ansøgninger, der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument, bliver læst.

Ansøgningsfrist
Sidste frist for modtagelse af ansøgning er den 24. september 2021 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger
Husk at der ligeledes er to andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for forsvar/politik og fødevarer/handel, som du også kan søge.

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til Kulturafdelingens medarbejde Alexandra Strigunenko via e-mail: [email protected] med cc.: Galina Simonova via e-mail: [email protected]

Behandling af personoplysninger
Når du sender din ansøgning, accepterer du, at vi behandler dine personlige oplysninger, som du har anført i forbindelse med ansøgningen. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte ambassaden. Du kan læse om vores behandling af personoplysninger her: Udenrigsministeriets persondatapolitik.