Gå til indhold

Praktikant til handelsafdelingen ved den danske ambassade i Moskva

Praktikperiode: 01/02/2022 – 31/07/2022

Har du interesse for politik, international handel og erhverv? Så kan det være, at et praktikophold i afdelingerne for Handel samt Fødevarer, Landbrug og Fiskeri på den danske ambassade i Moskva er noget for dig.

Vi søger to praktikanter, hvor den ene dækker fødevareområdet, mens den anden dækker det øvrige handelsområde.

Handelsafdelingen assisterer danske virksomheder med at udvide eller opbygge danske eksportaktiviteter på det russiske marked.
Fødevareafdelingen arbejder for at fremme den danske fødevaresektor i Rusland dels gennem konsulentbistand til danske virksomheder i fødevareklyngen dels ved at styrke samarbejdet mellem russiske og danske myndigheder og organisationer.

Som praktikant for disse afdelinger vil du opleve en varieret arbejdsdag med praktikantopgaver, der løses både selvstændigt og i samarbejde med handels- og fødevareafdelingens øvrige medarbejdere. Som praktikant får du således lov til at prøve kræfter med både de politiske og kommercielle aspekter af arbejdet på en ambassade.

Praktikantopgaver
Praktikopholdet vil give indblik i afdelingernes spændende opgaver, herunder:

  • Projektopgaver for danske virksomheder der søger markedsadgang i Rusland.
  • Følge udviklingen i den russiske landbrugs- og fødevaresektor og løbende udarbejde indberetninger og analyser til bl.a. ministerier og brancheorganisationer.
  • Deltage i aktiviteter og opgaver med henblik på at fremme dansk eksport til Rusland, herunder planlægningen af eksportfremstød og konsulentydelser til danske virksomheder.
  • Ad hoc opgaver i forbindelse med ambassadens øvrige opgaver.

Ambassaden kan tilbyde
Ambassaden i Moskva tilbyder et dynamisk arbejdsmiljø med fokus på udvikling af personlige og faglige kompetencer og konkret erfaring med arbejdet i udenrigstjenesten.

Rusland er en af de helt store spillere på den internationale scene, og som praktikant får du et dybdegående kenskab til Ruslands internationale ageren og særligt de handelsmæssige betingelser, der opereres under.

Du får indsigt i forretningsgangene på en af Danmarks største ambassader samt mulighed for at stifte indgående bekendtskab med den russiske kultur og livet i en spændende storby.

Formelle krav
Der er tale om studiepraktik. Du er senest ved praktikopholdets start tilmeldt en bachelor- eller kandidatuddannelse. Der er mulighed for meritoverførsel, hvis din uddannelse tillader det.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. For at du kan påbegynde praktikopholdet på ambassaden, er det en betingelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Hvem kan søge?
Studerende på en samfunds-, erhvervsøkonomisk- eller naturvidenskabelig uddannelse eller en tilsvarende relevant uddannelse. Kendskab til russisk, international handel og/eller fødevaresektoren er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office pakken. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed, stabilitet og et godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår
Praktikopholdet er ulønnet og ambassaden forventer at kunne stille en praktikantbolig til rådighed i Moskva. De faktiske omkostninger ved at bo i Moskva svarer til leveomkostningerne i Danmark.

Bemærk, at du skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom (inklusiv Corona/COVID-19) og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring over for tredjepart og ulykkesforsikring. Det anbefales endvidere, at der tegnes forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

Bindende indgåelse af praktikaftale vil afhænge af en vurdering af COVID-19 situationen i Rusland på det pågældende tidspunkt.

Ansøgning
Kortfattet ansøgning vedlagt CV, seneste karakter-/eksamensudskrift og evt. udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: 
[email protected]. Emnefeltet mærkes: Praktikansøgning. Forår 2022. Handelsafdelingen/Fødevareafdelingen. Dit navn.

Kun ansøgninger, der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument, bliver læst.

Ansøgningsfrist
Sidste frist for ansøgning er den 24. september 2021, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger
Husk, at der ligeledes er andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for politik/forsvar og kultur, som du også kan søge.

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til den nuværende praktikant Anna Ipsen på [email protected]

Behandling af personoplysninger
Når du sender din ansøgning, accepterer du, at vi behandler dine personlige oplysninger, som du har anført i forbindelse med ansøgningen. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte ambassaden. Du kan læse om vores behandling af personoplysninger her:Udenrigsministeriets persondatapolitik.