Spring til indhold

Praktikant i Handelsafdelingen

Praktikperiode: 01/08/2020 – 31/01/2021

 

Handelsafdelingen

Handelsafdelingen i Moskva er en del af Eksportrådet og har til formål at assistere danske virksomheder med henblik på at udvide eller opbygge danske eksportaktiviteter på det russiske marked. Her vil du som handelspraktikant indgå i et stærkt team på et udfordrende og spændende russisk marked. Da handelsafdelingen yder konsulentassistance til virksomheder inden for forskellige brancher, vil du opleve en varieret arbejdsdag med praktikantopgaver, der løses både selvstændigt og i samarbejde med handelsafdelingens øvrige medarbejdere.  

Praktikantopgaver
Praktikopholdet vil give et indblik i Handelsafdelingens spændende opgaver, herunder:

  • Udarbejdelse af rapporter om udvalgte emner inden for eksport
  • Planlægning af konferencer, messer og andre eksportfremstød
  • Projektopgaver for danske virksomheder der søger markedsadgang i Rusland
  • Udarbejdelse af infomateriale til danske virksomheder
  • Kommunikation med danske og russiske virksomheder
  • Ad hoc opgaver i forbindelse med ambassadens øvrige opgaver

Ambassaden kan tilbyde
Rusland er en af de helt store spillere på den internationale scene, og som praktikant får du et dybdegående kenskab til Ruslands internationale ageren og særligt de handelsmæssige betingelser der opereres under.

Ambassaden i Moskva kan tilbyde et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med stort fagligt udbytte samt løbende vejledning. Du får som praktikant gode muligheder for at anvende teori i praksis og bringe din viden i spil på mange forskellige typer af opgaver. Du arbejder tæt sammen med ambassadens medarbejdere men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver. Samtidigt får du som praktikant mulighed for at stifte indgående bekendtskab med den russiske kultur og livet i en dynamisk storby.

Formelle krav

Der er tale om studiepraktik. Du er senest ved praktikopholdets start tilmeldt en bachelor- eller kandidatuddannelse ved en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt. Der er mulighed for meritoverførsel, hvis din uddannelse tillader det.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. For at du kan påbegynde praktikopholdet på ambassaden, er det en betingelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Hvem kan søge?
Du er studerende på en handelsmæssig eller samfundsvidenskabelig uddannelse såsom IBP, IB, polit. Oecon. Merc. eller tilsvarende relevant uddannelse. Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår
Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i Moskvas centrum. Boligen deles med fire andre praktikanter ved ambassaden. De faktiske omkostninger ved at bo i Moskva svarer til leveomkostningerne i Danmark.

Bemærk at du skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring over for tredjepart og ulykkesforsikring. Det anbefales endvidere, at der tegnes forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

Ansøgning
Kortfattet ansøgning (maksimalt én A4-side) vedlagt CV, seneste karakterudskrift og eventuelle udtalelser sendes i ét PDF-dokument til:
mowamb@um.dk. Emnefeltet mærkes: Praktikansøgning. Efterår 2020. Handelsafdelingen. Dit navn.

Kun ansøgninger, der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument, bliver læst.

Ansøgningsfrist
Sidste frist for modtagelse af ansøgning er
mandag den 24. februar 2020 kl. 12:00.

Yderligere oplysninger
Husk at der ligeledes er fire andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for fødevarer, forsvar, kultur og politik, som du også kan søge.

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til chef for Handelsafdelingen Thomas Mortensen på e-mail thomor@um.dk eller praktikant, Mads Grunnow Vinstrup på e-mail madvin@um.dk.

Behandling af personoplysninger

Når du sender din ansøgning, accepterer du, at vi behandler dine personlige oplysninger, som du har anført i forbindelse med ansøgningen. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte ambassaden. Du kan læse om vores behandling af personoplysninger her: Udenrigsministeriets persondatapolitik.