Spring til indhold

Praktik i Forsvarsafdelingen

Praktikperiode: 01/08/2020 – 31/01/2021

 

Interesserer du dig for russisk forsvars- og sikkerhedspolitik. Er du interesseret i udviklingen af Ruslands militære kapaciteter? Har du lyst til at arbejde på en af Danmarks største repræsentationer? Så kan du blive praktikant i Forsvarsafdelingen ved den danske ambassade i Moskva.

   

Praktikantopgaver

Praktikanten vil følge Ruslands forsvars- og sikkerhedspolitik tæt og bistå forsvarsattachéen i det daglige arbejde. Det sker blandt andet ved at bidrage til udfærdigelse af indberetninger om forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, forsvarets organisation og opgaver. Endvidere indgår medieovervågning, herunder udvælgelse og systematisering af nyhedsmateriale, som en del af de daglige arbejdsopgaver. Praktikanten får således praktisk erfaring med lettere sagsbehandling.

 

Praktikanten vil især arbejde med emner inden for følgende områder: russisk forsvars- og sikkerhedspolitik samt samarbejdet med Danmark, forholdet mellem NATO og Rusland, den sikkerhedspolitiske udvikling i Østersøområdet og Arktis, udviklingen af det russiske militær, udviklingen i den russiske forsvarsindustri og civil-militære relationer.

 

Det er ikke en forudsætning, at praktikanten i forvejen har beskæftiget sig med ovenstående sagsområder, men det forventes, at ansøgeren har lyst til at lære mere om disse emner.

 

Ambassaden kan tilbyde

Rusland er en af de store spillere på den internationale scene, og som praktikant får du indblik i Ruslands internationale ageren og særligt relationerne mellem udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, forsvarspolitik og den militære udvikling.


Ambassaden i Moskva kan tilbyde et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Samtidigt får du som praktikant mulighed for at stifte bekendtskab med den russiske kultur og livet i en dynamisk storby.


Som praktikant på ambassaden får du gode muligheder for at anvende teori i praksis. Du arbejder tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.


Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

 

Formelle krav

Der er tale om studiepraktik. Du er senest ved praktikopholdets start tilmeldt en bachelor- eller kandidatuddannelse. Der er mulighed for meritoverførsel, hvis din uddannelse tillader det.


Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. For at du kan påbegynde praktikopholdet på ambassaden, er det en betingelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.
 

Hvem kan søge?

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne. Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav.

 

Praktikvilkår

Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i Moskvas centrum. Boligen deles med fire andre praktikanter ved ambassaden.


Bemærk at du skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring over for tredjepart og ulykkesforsikring. Det anbefales endvidere, at der tegnes forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

 

Ansøgning

Kortfattet ansøgning (maksimalt én A4-side) vedlagt CV, seneste karakterudskrift og eventuelle udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk. Emnefeltet mærkes: Praktikansøgning. Efterår 2020. Forsvarsafdelingen. Dit navn.

 

Kun ansøgninger der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument vil blive læst. Hvis flere stillinger ansøges skal en prioriteringsliste ligeledes fremgå.

 

Ansøgningsfrist

Sidste frist for modtagelse af ansøgning er mandag den 24. februar 2020 kl. 12:00.

 

Yderligere oplysninger

Husk at der ligeledes er fire andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for handel, fødevarer, kultur og politik, som du også kan søge.

 

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til Forsvarsafdelingens nuværende praktikant Emil Schjønning på emiscj@um.dk.

 

Behandling af personoplysninger

Når du sender din ansøgning, accepterer du, at vi behandler dine personlige oplysninger, som du har anført i forbindelse med ansøgningen. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte ambassaden. Du kan læse om vores behandling af personoplysninger her: Udenrigsministeriets persondatapolitik.