Spring til indhold

Praktik i Fødevareafdelingen ved den danske ambassade i Moskva

Praktikperiode: 01/08/20 – 31/01/2021

Har du interesse for politik, international handel og erhverv? Så kan det være, at et praktikophold i Fødevareafdelingen på den danske ambassade i Moskva er noget for dig.

Afdelingen arbejder for at fremme den danske fødevaresektor i Rusland. Det gør vi ved at styrke samarbejdet mellem russiske og danske myndigheder, organisationer og virksomheder. Du vil i den sammenhæng udarbejde indberetninger og analyser om aktuelle politiske og kommercielle emner til Udenrigsministeriet, Miljø- & Fødevareministeriet samt danske brancheorganisationer.

Ydermere vil du være med til at yde konsulentbistand til danske virksomheder, der ønsker at handle med Rusland. Som praktikant får du således lov til at prøve kræfter med både de politiske og kommercielle aspekter af arbejdet på en ambassade.

Praktikantopgaver

• Følge udviklingen i den russiske landbrugs- og fødevaresektor og løbende udarbejde indberetninger og analyser til bl.a. ministerier og brancheorganisationer.  
• At bistå i fødevarepolitiske spørgsmål og arbejdet med eksport til Rusland.
• Deltage i aktiviteter og opgaver med henblik på at fremme dansk eksport til Rusland, herunder planlægningen af eksportfremstød og konsulentydelser til danske virksomheder.
• Ad hoc opgaver i forbindelse med ambassadens
øvrige opgaver.

Ambassaden kan tilbyde

Ambassaden i Moskva tilbyder et dynamisk arbejdsmiljø med fokus på udvikling af personlige og faglige kompetencer og konkret erfaring med arbejdet i udenrigstjenesten. Du får indsigt i forretningsgangene på en af Danmarks største ambassader, samt mulighed for at stifte bekendtskab med den russiske kultur og livet i en spændende storby. Du vil få afsat tid til at skrive praktikopgave, såfremt det er nødvendigt.

Formelle krav

Der er tale om studiepraktik. Du er senest ved praktikopholdets start tilmeldt en bachelor- eller kandidatuddannelse. Der er mulighed for meritoverførsel, hvis din uddannelse tillader det.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. For at du kan påbegynde praktikopholdet på ambassaden, er det en betingelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Hvem kan søge?

Studerende på en samfunds- eller naturvidenskabelig uddannelse eller en tilsvarende relevant uddannelse f.eks. østeuropastudier. Kendskab til det russiske sprog og/eller fødevaresektoren er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår

Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i centrum af Moskva. Boligen deles med fire andre praktikanter ved ambassaden.

Bemærk at du skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring over for tredjepart og ulykkesforsikring. Det anbefales endvidere, at der tegnes forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

Ansøgning

Kortfattet ansøgning vedlagt CV, seneste karakter-/eksamensudskrift og evt. udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk. Emnefeltet mærkes: Praktikansøgning. Efterår 2020. Fødevareafdelingen. Dit navn.

Kun ansøgninger, der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument, bliver læst.

Ansøgningsfrist

Sidste frist for ansøgning er mandag den 24. februar 2020 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger

Husk at der ligeledes er fire andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for handel, forsvar, kultur og politik, som du også kan søge.

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til den nuværende praktikant Lotte Dam på lotdam@um.dk.

Behandling af personoplysninger

Når du sender din ansøgning, accepterer du, at vi behandler dine personlige oplysninger, som du har anført i forbindelse med ansøgningen. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte ambassaden. Du kan læse om vores behandling af personoplysninger her: Udenrigsministeriets persondatapolitik.