Spring til indhold

Praktik i den politiske afdeling ved den danske ambassade i Moskva

Praktikperiode: 01/08/2020 – 31/01/2021


Interesserer du dig for samspillet mellem russisk indenrigs – og udenrigspolitik? Og har du lyst til at arbejde på en af Danmarks største repræsentationer? Så kan du blive praktikant i den politiske afdeling ved den danske ambassade i Moskva.


Praktikantens opgaver

Politisk afdeling beskæftiger sig med alt fra russisk indenrigspolitik, dansk-russisk samarbejde og Ruslands rolle i internationale konflikter og konfliktløsning.

Konkret vil arbejdsopgaverne afspejle ambassadens og teamets aktuelle opgaver. Praktikanten vil bidrage til ambassadens indberetningsvirksomhed om centrale problemstillinger; informationssøgning og –formidling, mødeforberedelse, samt praktiske opgaver.

Ambassaden kan tilbyde
Rusland er en af de centrale spillere på den internationale scene, og som praktikant får du indblik i Ruslands internationale ageren og i det komplekse samspil mellem Ruslands indenrigs-, udenrigs- og sikkerhedspolitik. Samtidig får du mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdet og arbejdsgangene i udenrigstjenesten.

Arbejdet i afdelingen dikteres i høj grad af de politiske begivenheder. Som praktikant arbejder du tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men du bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.

Formelle krav
Der er tale om studiepraktik. Du er senest ved praktikopholdets start tilmeldt en bachelor- eller kandidatuddannelse. Der er mulighed for meritoverførsel, hvis din uddannelse tillader det.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. For at du kan påbegynde praktikopholdet på ambassaden, er det en betingelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Hvem kan søge?
Du skal besidde gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk. Du skal være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion, og du har gode samarbejdsevner, gå-på-mod, godt humør og er udadvendt.

Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav.

 

Praktikvilkår

Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i Moskvas centrum. Boligen deles med fire andre praktikanter ved ambassaden.

Bemærk at du skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring over for tredjepart og ulykkesforsikring. Det anbefales endvidere, at der tegnes forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.


Ansøgning
Kortfattet ansøgning (maks. én side), CV, seneste karakterudskrift og evt. udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk. Emnefeltet mærkes: Praktikantansøgning. Efterår 2020. Politisk afdeling. Dit navn.

Kun ansøgninger der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument vil blive læst. Hvis flere stillinger ansøges skal en prioriteringsliste ligeledes fremgå.  

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er mandag den 24. februar 2020 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger
Vi gør opmærksom på de fire andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for handel, fødevarer, kultur og forsvar, som du også kan søge.

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til den nuværende politiske praktikant Simon Bræmer Warburg på simwar@um.dk.

 

Behandling af personoplysninger

Når du sender din ansøgning, accepterer du, at vi behandler dine personlige oplysninger, som du har anført i forbindelse med ansøgningen. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte ambassaden. Du kan læse om vores behandling af personoplysninger her: Udenrigsministeriets persondatapolitik.