Spring til indhold

Praktik i den politiske afdeling og forsvarsafdelingen ved den danske ambassade i Moskva

Praktikperiode:  01/08/2021 – 31/01/2022

Interesserer du dig for samspillet mellem russisk indenrigs-, forsvars-, sikkerheds- og udenrigsspolitik? Og har du lyst til at arbejde på en af Danmarks største repræsentationer? Så kan du blive praktikant i den politiske afdeling ved den danske ambassade i Moskva.

Praktikantens opgaver
Politisk afdeling beskæftiger sig med alt fra russisk indenrigspolitik, dansk-russisk samarbejde og Ruslands rolle i internationale konflikter og konfliktløsning.

Forsvarsafdelingen beskæftiger sig især med emner inden for følgende områder: russisk forsvars- og sikkerhedspolitik, forholdet mellem NATO og Rusland, den sikkerhedspolitiske udvikling i Østersøområdet og Arktis, udviklingen af det russiske militær, udviklingen i den russiske forsvarsindustri og civil-militære relationer.

Konkret vil arbejdsopgaverne afspejle ambassadens og forsvarsattachéens aktuelle opgaver. Praktikanten vil bidrage til ambassadens og forsvarsattachéens indberetningsvirksomhed (mødeafrapportering og tematiske indberetninger) om centrale politiske problemstillinger; informationssøgning og –formidling, mødeforberedelse og indsamling af baggrundsinformation samt praktiske opgaver.

Ambassaden kan tilbyde
Rusland er en af de centrale spillere på den internationale scene, og som praktikant får du indblik i Ruslands internationale ageren og det komplekse samspil mellem Ruslands indenrigs-, udenrigs- og sikkerhedspolitik. Samtidig får du mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdet og arbejdsgangene i udenrigstjenesten.

Arbejdet i afdelingen dikteres i høj grad af de politiske begivenheder. Som praktikant arbejder du tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men du bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil kunne tilrettelægges på en måde, der vil sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Hvem kan søge?
Du bør inden praktikopholdets start være tilmeldt en bachelor- eller kandidatuddannelse på en dansk eller udenlandsk højere læreanstalt. Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. For at du kan påbegynde praktikopholdet på ambassaden, er det en betingelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Du skal besidde gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk. Du skal være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion, og du har gode samarbejdsevner, gå-på-mod, godt humør og er udadvendt.

Praktikvilkår 
Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i Moskva. Boligen deles med 2 andre praktikanter ved ambassaden. De faktiske omkostninger ved at bo i Moskva svarer til leveomkostningerne i Danmark.

Bemærk at du skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom (inklusiv Corona/COVID-19) og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring over for tredjepart og ulykkesforsikring. Det anbefales endvidere, at der tegnes forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

Bindende indgåelse af praktikaftale vil afhænge af en vurdering af COVID-19 situationen i Rusland på det pågældende tidspunkt.

Ansøgning
Kortfattet ansøgning vedlagt CV, seneste karakter-/eksamensudskrift og evt. udtalelser sendes i ét PDF-dokument til:
mowamb@um.dk. Emnefeltet mærkes: Praktikansøgning. Efterår 2021. Forsvarsafdelingen/Politisk Afdeling. Dit navn.

Kun ansøgninger, der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument, bliver læst.

Ansøgningsfrist
Sidste frist for ansøgning er den 20. marts 2021, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger
Husk at der ligeledes er to andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for handel/fødevare og kultur, som du også kan søge.

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til den nuværende praktikant Therese Mikkelsen Osvoll på theosv@um.dk

Behandling af personoplysninger 
Når du sender din ansøgning, accepterer du, at vi behandler dine personlige oplysninger, som du har anført i forbindelse med ansøgningen. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved at kontakte ambassaden. Du kan læse om vores behandling af personoplysninger her: Udenrigsministeriets persondatapolitik.

Ambassaden forventer at opslå praktikantstillinger til besættelse i efteråret 2021 i februar 2021.