Spring til indhold

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget i Danmark den 26. maj

08.03.2019  09:31

Ved Europa-Parlamentsvalget i Danmark søndag den 26. maj 2019 kan der brevstemmes på den danske ambassade i Moskva fra og med den 26. februar 2019.
Alle danskere har ret til at brevstemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, hvis man på valgdagen
•   har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, eller
•   er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater), eller
•   har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark, eller
•   har valgret til Folketinget*
*som udrejst dansker skal man aktivt søge om valgret ved optag på valglisten. Mere info om valglisten, og hvem der kan optages, findes her. Ansøgningsblanket kan downloades her.

Hvor?
Den danske ambassade
Prechistensky Pereulok 9
119034 Moskva

Hvornår?
Stemmer kan afgives på ambassaden fra og med tirsdag den 26. februar 2019 i tidsrummet 13.00 – 15.00 fra mandag til fredag.
Frist for brevstemmeafgivning er onsdag d. 8. maj 2019.

Praktisk information

Medbring gyldigt ID.
 
Din stemme afgives fortroligt, og på udleverede konvolutter til brevstemmesedlen står der, hvordan man brevstemmer. Du kan brevstemme igen, hvis du senere vil ændre din stemme. Det er den sidst afgivne brevstemme, der tæller. Hvis du brevstemmer, kan du ikke møde op på valgdagen og stemme. Din brevstemme vil blive sendt til din bopælskommune.

Fra mandag den 29. april 2019 eller hurtigst muligt derefter kan du finde fortegnelser over de partier og kandidater, der er opstillet til valget. Info kan findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside: valg.oim.dk.Seneste nyt

    Se alle