Spring til indhold

Praktikant til Kulturafdelingen ved den danske ambassade i Moskva

Praktikperiode: 01/08/2019 – 31/01/2020

Ambassaden i Moskva søger en praktikant til seks måneders praktik i kulturafdelingen.

Kulturafdelingen
Kulturafdelingen består af en kulturattaché, en lokalansat og en praktikant. Afdelingens hovedformål er at styrke det dansk-russiske samarbejde inden for kunst og kultur.

Praktikantopgaver
Som praktikant vil du følge kulturattachéens arbejde med at fremme kendskab til dansk kultur i Rusland og ligeledes russisk kultur i Danmark. Arbejdet indeholder bl.a. at:

• Assistere med at arrangere og afvikle større danske og bilaterale kulturbegivenheder og fremstød.

• Besvare danske og russiske forespørgsler omkring aktuelle og opkommende kulturelle projekter.

• Formidle kontakter samt bistå med korrespondance mellem kulturinstitutioner i Rusland og Danmark.

• Redigere og opdatere ambassadens sociale medier i forhold til relevante kulturelle events.

• Udarbejde ansøgninger samt forespørgsler vedrørende støtte til kulturelle projekter, der er relevante i forhold til styrkelsen af det dansk-russiske kultursamarbejde.

• Deltage i møder, pressebriefinger og konferencer på og uden for ambassaden.

Derudover består en stor del af arbejdet i at brande og promovere Danmark og dansk kultur i Rusland, hvilket giver dig en oplagt mulighed for at undersøge byens kulturelle arrangementer, ferniseringer, konferencer m.m.

Ambassaden kan tilbyde
Ambassaden i Moskva kan tilbyde et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Samtidig får du som praktikant mulighed for at stifte indgående bekendtskab med den russiske kultur og livet i en spændende storby.

Som praktikant på ambassaden får du gode muligheder for at anvende teori i praksis. Du arbejder tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Hvem kan søge?
Du bør inden praktikopholdets start være tilmeldt en bachelor- eller kandidatuddannelse på en dansk eller udenlandsk højere læreanstalt. Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være dansk statsborger. Forud for at praktikopholdet kan begynde er det en forudsætning, at der foreligger en sikkerhedsgodkendelse.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår
Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i centrum af Moskva. Boligen deles sammen med 4 andre praktikanter ved ambassaden. De faktiske omkostninger ved at bo i Moskva svarer til leveomkostningerne i Danmark.

Bemærk at du skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring over for tredjepart og ulykkesforsikring. Det anbefales endvidere, at der tegnes forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

Ansøgning
Kortfattet ansøgning (maksimalt én A4-side) vedlagt CV, seneste karakterudskrift og eventuelle udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk. Emnefeltet mærkes: Praktikansøgning. Efterår 2019. Kulturafdelingen. Dit navn.

Kun ansøgninger, der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument, bliver læst.

Ansøgningen kan dog også sendes pr. brev til:

Udenrigsministeriet
Ambassaden Moskva
Kulturafdelingen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ansøgningsfrist

Sidste frist for modtagelse af ansøgning er mandag den 25. februar 2019 kl. 12:00.

Yderligere oplysninger

Husk at der ligeledes er fire andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for handel, fødevarer, forsvar og politik, som du også kan søge.

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til Kulturafdelingens nuværende praktikant Mads Kristian Ottesen via e-mail: madott@um.dk.