Spring til indhold

Praktikant i Handelsafdelingen

Praktikperiode: 01/08/2019 – 31/01/2020

 

Handelsafdelingen

Handelsafdelingen i Moskva er en del af Eksportrådet og har til formål at assistere danske virksomheder med henblik på at udvide eller opbygge danske eksportaktiviteter på det russiske marked. Her vil du som handelspraktikant indgå i et stærkt team på et udfordrende og spændende russisk marked. Da handelsafdelingen yder konsulentassistance til virksomheder inden for forskellige brancher, vil du opleve en varierende arbejdsdag med praktikantopgaver, der både løses selvstændigt og i samarbejde med handelsafdelingens øvrige medarbejdere.  

Praktikantopgaver
Praktikopholdet vil give et indblik i Handelsafdelingens spændende opgaver, herunder:

  • Medvirke ved udarbejdelse af rapporter om udvalgte emner inden for eksport
  • Planlægning af konferencer, messer og andre eksportfremstød
  • Projektopgaver for danske virksomheder, der søger markedsadgang i Rusland
  • Udarbejdelse af infomateriale til danske virksomheder
  • Kommunikation med danske og russiske virksomheder
  • Ad hoc opgaver i forbindelse med Ambassadens øvrige opgaver

Ambassaden kan tilbyde
Rusland er en af de helt store spillere på den internationale scene, og som praktikant får du indblik i Ruslands internationale ageren og særligt den sikkerhedspolitiske kompleksitet.

Ambassaden i Moskva kan tilbyde et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Samtidigt får du som praktikant mulighed for at stifte indgående bekendtskab med den russiske kultur og livet i en dynamisk storby.

Som praktikant på ambassaden får du gode muligheder for at anvende teori i praksis. Du arbejder tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Hvem kan søge?
Du bør inden praktikopholdets start være tilmeldt en bachelor- eller kandidatuddannelse på en dansk eller udenlandsk højere læreanstalt (fx IBP, IB, polit. Oecon. Merc. eller tilsvarende relevant uddannelse). Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. For at du kan påbegynde praktikopholdet på ambassaden, er det en betingelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår
Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i Moskvas centrum. Boligen deles med fire andre praktikanter ved ambassaden. De faktiske omkostninger ved at bo i Moskva svarer til leveomkostningerne i Danmark.

Bemærk at du skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring over for tredjepart og ulykkesforsikring. Det anbefales endvidere, at der tegnes forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

Ansøgning
Kortfattet ansøgning (maksimalt én A4-side) vedlagt CV, seneste karakterudskrift og eventuelle udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk. Emnefeltet mærkes: Praktikansøgning. Efterår 2019. Handelsafdelingen. Dit navn.

Kun ansøgninger, der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument, bliver læst.

Ansøgningen kan dog også sendes pr. brev til:

Udenrigsministeriet
Ambassaden i Moskva
Forsvarsafdelingen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ansøgningsfrist
Sidste frist for modtagelse af ansøgning er mandag den 25. februar 2019 kl. 12:00.

Yderligere oplysninger
Husk at der ligeledes er fire andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for fødevarer, forsvar, kultur og politik, som du også kan søge.

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til chef for handelsafdelingen Thomas Mortensen på e-mail thomor@um.dk eller praktikant, Jens-Ole Kværnø på e-mail jenkva@um.dk.