Spring til indhold

Praktik i Handelsafdelingen

Praktikperiode: 01/02/2018 – 31/07/2018

Handelsafdelingen
Handelsafdelingen arbejder med danske virksomheder for at kunne øge eksporten til Rusland, dette på et praktisk samt politisk plan. Handelspraktikanten vil indgå i et udfordrende arbejdsmiljø præget af de vilkår, der er på markedet mellem Danmark og en af Danmarks vigtige handelspartnere. Praktikanten vil arbejde med eksportfremstød for danske virksomheder samt sætte sig ind i de russiske erhvervsforhold.

Praktikantopgaver
Praktikopholdet vil give et indblik i Handelsafdelingens & Eksportrådets spændende opgaver:

  • Medvirke ved udarbejdelse af rapporter om udvalgte emner indenfor eksport
  • Planlægning af konferencer, messer og andre eksportfremstød
  • Projektopgaver for danske virksomheder der søger markedsadgang i Rusland
  • Udarbejdelse af infomateriale til danske virksomheder
  • Kommunikation med danske og russiske virksomheder
  • Hjemmesideredigering og bidrag til Eksportrådets hjemmeside
  • Kommunikation på LinkedIn og Facebook
  • Ad hoc opgaver i forbindelse med Ambassadens øvrige opgaver

Ambassaden kan tilbyde

Ambassaden i Moskva kan tilbyde et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Samtidig får du som praktikant mulighed for at stifte indgående bekendtskab med den russiske kultur og livet i en spændende storby.

Som praktikant på ambassaden får du gode muligheder for at anvende teori i praksis. Du arbejder tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver. Du vil både arbejde sammen med udsendte danskere samt russiske lokalt ansatte.

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Hvem kan søge?

Du skal inden praktikopholdets start have bestået din bachelor og være tilmeldt overbygningen på en højere læreanstalt på en samfundsvidenskabelig uddannelse (fx IBP, IB, polit. Oecon. Merc. etc.) eller en tilsvarende relevant uddannelse, f.eks. russisk. Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Forud for at praktikopholdet kan begynde er det en forudsætning at der foreligger en sikkerhedsgodkendelse.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår

Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i centrum af Moskva. Boligen deles sammen med 4 andre praktikanter ved ambassaden. Ansøger bør være opmærksom på, at de faktiske omkostninger ved at bo i Moskva svarer til leveomkostningerne i Danmark.

Bemærk at du skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring overfor 3. part, og ulykkesforsikring.

Ansøgning

Kortfattet ansøgning vedlagt CV, seneste eksamensudskrift og evt. udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: serste@um.dk

Ansøgningen kan dog også sendes pr. brev til:

Udenrigsministeriet
Ambassaden Moskva
Handelsafdelingen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ansøgningsfrist

Sidste frist for ansøgning er kl. 12 den 2. oktober 2017

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til handelschef Thomas Mortensen på e-mail THOMOR@um.dk eller nuværende praktikant Sergej Steffensen på e-mail SERSTE@um.dk