Spring til indhold

Praktikant til handelsafdelingen ved den danske ambassade i Moskva

Praktikperiode: 01/08/2018 – 31/01/2019

Handelsafdelingen
Handelsafdelingen i Moskva er en del af Eksportrådet og har til formål at assistere danske virksomheder med henblik på at udvide eller opbygge danske eksportaktiviteter på det russiske marked. Her vil du som handelspraktikant indgå i et stærkt team på et udfordrende og spændende russisk marked. Da handelsafdelingen yder konsulentassistance til virksomheder inden for forskellige brancher, vil du opleve en varierende arbejdsdag med praktikantopgaver, der både løses selvstændigt og i samarbejde med handelsafdelingens øvrige medarbejdere.   

Praktikantopgaver
Praktikopholdet vil give et indblik i Handelsafdelingens spændende opgaver, herunder:

- Medvirke ved udarbejdelse af rapporter om udvalgte emner inden for eksport
- Planlægning af konferencer, messer og andre eksportfremstød
- Projektopgaver for danske virksomheder, der søger markedsadgang i Rusland
- Udarbejdelse af infomateriale til danske virksomheder
- Kommunikation med danske og russiske virksomheder
- Hjemmesideredigering og bidrag til Eksportrådets hjemmeside
- Kommunikation på LinkedIn og Facebook
- Ad hoc opgaver i forbindelse med Ambassadens øvrige opgaver

Ambassaden kan tilbyde

Ambassaden i Moskva kan tilbyde et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Samtidig får du som praktikant mulighed for at stifte indgående bekendtskab med den russiske kultur og livet i en spændende storby.

Som praktikant på ambassaden får du gode muligheder for at anvende teori i praksis. Du arbejder tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.  Du vil både arbejde sammen med udsendte danskere samt russiske lokalt ansatte. 

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Hvem kan søge?
Du skal inden praktikopholdets start have bestået din bachelor og være tilmeldt overbygningen på en højere læreanstalt på en samfundsvidenskabelig uddannelse (fx IBP, IB, polit. Oecon. Merc. etc.) eller en tilsvarende relevant uddannelse, f.eks. russisk. Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav. 

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Forud for at praktikopholdet kan begynde er det en forudsætning, at der foreligger en sikkerhedsgodkendelse.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår

Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i centrum af Moskva. Boligen deles sammen med 4 andre praktikanter ved ambassaden. Ansøger bør være opmærksom på, at de faktiske omkostninger ved at bo i Moskva svarer til leveomkostningerne i Danmark.

Bemærk at du skal tegne forsikringer, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringerne skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald, herunder transport- og hjemtransportforsikring, og ansvarsforsikring overfor 3. part. Det anbefales endvidere, at der tegnes ulykkesforsikring, samt forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter. 

Ansøgning
Kortfattet ansøgning vedlagt CV, seneste eksamensudskrift og evt. udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: konjoh@um.dk

Kun ansøgninger der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument vil blive læst.

Ansøgningen kan dog også sendes pr. brev til:

Udenrigsministeriet
Ambassaden Moskva
Handelsafdelingen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ansøgningsfrist

Sidste frist for ansøgning er 1. april 2018.

Yderligere oplysninger

Husk at der ligeledes er fire andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for fødevarer, forsvar, kultur og politik, som du også kan søge.

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til chef for handelsafdelingen Thomas Mortensen på e-mail thomor@um.dk eller praktikant, Konstantin Babayan Johansen på e-mail konjoh@um.dk.