Spring til indhold

Praktikant i Handelsafdelingen

Praktikperiode: 01/02/2019 – 31/07/2019

 

Handelsafdelingen

Handelsafdelingen i Moskva er en del af Eksportrådet og har til formål at assistere danske virksomheder med henblik på at udvide eller opbygge danske eksportaktiviteter på det russiske marked. Her vil du som handelspraktikant indgå i et stærkt team på et udfordrende og spændende russisk marked. Da handelsafdelingen yder konsulentassistance til virksomheder inden for forskellige brancher, vil du opleve en varierende arbejdsdag med praktikantopgaver, der både løses selvstændigt og i samarbejde med handelsafdelingens øvrige medarbejdere.  

 

Praktikantopgaver

Praktikopholdet vil give et indblik i Handelsafdelingens spændende opgaver, herunder:

  • Medvirke ved udarbejdelse af rapporter om udvalgte emner inden for eksport
  • Planlægning af konferencer, messer og andre eksportfremstød
  • Projektopgaver for danske virksomheder, der søger markedsadgang i Rusland
  • Udarbejdelse af infomateriale til danske virksomheder
  • Kommunikation med danske og russiske virksomheder
  • Ad hoc opgaver i forbindelse med Ambassadens øvrige opgaver

 

Ambassaden kan tilbyde

Rusland er en af de helt store spillere på den internationale scene, og som praktikant får du indblik i Ruslands internationale ageren og særligt den sikkerhedspolitiske kompleksitet.

Ambassaden i Moskva kan tilbyde et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Samtidigt får du som praktikant mulighed for at stifte indgående bekendtskab med den russiske kultur og livet i en dynamisk storby.

Som praktikant på ambassaden får du gode muligheder for at anvende teori i praksis. Du arbejder tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

 

Hvem kan søge?

Du skal inden praktikopholdets start have bestået din bachelor og være tilmeldt overbygningen på en højere læreanstalt på en samfundsvidenskabelig uddannelse (fx IBP, IB, polit. Oecon. Merc. etc.) eller en tilsvarende relevant uddannelse, f.eks. russisk. Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Forud for at praktikopholdet kan begynde er det en forudsætning, at der foreligger en sikkerhedsgodkendelse.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

 

Praktikvilkår

Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i Moskvas centrum. Boligen deles med fire andre praktikanter ved ambassaden.

Bemærk at du skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring over for tredjepart og ulykkesforsikring. Det anbefales endvidere, at der tegnes forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

 

Ansøgning

Kortfattet ansøgning (maksimalt én A4-side) vedlagt CV, seneste karakterudskrift og eventuelle udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk. Emnefeltet mærkes: Praktikansøgning. Forår 2019. Handel. Dit navn.

Kun ansøgninger, der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument, bliver læst.

Ansøgningen kan dog også sendes pr. brev til:

 

Udenrigsministeriet

Ambassaden Moskva
Handelsafdelingen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

 

Ansøgningsfrist

Sidste frist for modtagelse af ansøgning er mandag den 1. oktober 2018 kl. 12:00.

 

Yderligere oplysninger

Husk at der ligeledes er fire andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for fødevarer, forsvar, kultur og politik, som du også kan søge.

 

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til chef for handelsafdelingen Thomas Mortensen på e-mail thomor@um.dk eller praktikant, Emil Lünell Bruhn på e-mail emibru@um.dk.