Spring til indhold

Praktik i Handelsafdelingen

Praktikperiode: 01/08/2017 – 31/01/2018

Handelsafdelingen
Handelsafdelingen arbejder med danske virksomheder for at kunne øge eksporten til Rusland, dette på et praktisk samt politisk plan. Handelspraktikanten vil indgå i et udfordrende arbejdsmiljø præget af de vilkår, der er på markedet mellem Danmark og en af Danmarks vigtige handelspartnere. Praktikanten vil arbejde med eksportfremme for danske virksomheder samt sætte sig ind i de russiske erhvervsforhold.

Praktikantopgaver
Praktikopholdet vil give et indblik i Handelsafdelingens & Eksportrådets spændende opgaver:
- Medvirke ved udarbejdelse af rapporter om udvalgte emner indenfor eksportfremme
- Deltage i aktiviteter og opgaver med henblik på dansk eksportfremme i Rusland
- Planlægning af konferencer, messer og andre eksportfremstød
- Projektopgaver for danske virksomheder der søger markedsadgang i Rusland
- Udarbejdelse af infomateriale til danske virksomheder
- Kommunikation med danske og russiske virksomheder
- Hjemmesideredigering og bidrag til Eksportrådets hjemmeside
- Kommunikation på LinkedIn og Facebook
- Ad hoc opgaver i forbindelse med Ambassadens øvrige opgaver

Ambassaden kan tilbyde

Ambassaden i Moskva kan tilbyde et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Samtidig får du som praktikant mulighed for at stifte indgående bekendtskab med den russiske kultur og livet i en spændende storby.

Som praktikant på ambassaden får du gode muligheder for at anvende teori i praksis. Du arbejder tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Hvem kan søge?

Du bør inden praktikopholdets start have bestået din bachelor og være tilmeldt overbygningen på en højere læreanstalt på en samfundsvidenskabelig uddannelse (fx IBP, IB, polit. etc.) eller en tilsvarende relevant uddannelse, f.eks. russisk. Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Forud for at praktikopholdet kan begynde er det en forudsætning, at der foreligger en sikkerhedsgodkendelse.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår

Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i centrum af Moskva. Boligen deles sammen med 4 andre praktikanter ved ambassaden. Ansøger bør være opmærksom på, at de faktiske omkostninger ved at bo i Moskva svarer til leveomkostningerne i Danmark.

Bemærk at du skal tegne forsikringer, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringerne skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring overfor 3. part. Det anbefales endvidere at der tegnes ulykkesforsikring samt forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

Ansøgning

Kortfattet ansøgning vedlagt CV, seneste eksamensudskrift og evt. udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk

Kun ansøgninger der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument vil blive læst.

Ansøgningen kan dog også sendes pr. brev til:

Udenrigsministeriet
Ambassaden Moskva
Handelsafdelingen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ansøgningsfrist

Sidste frist for ansøgning er fredag den 10. marts 2017 kl. 12 dansk tid.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til handelsafdelingens nuværende praktikant Lasse Juhl Morthorst på lasmor@um.dk.