Spring til indhold

Praktik i forsvarsafdelingen

Praktikperiode: 01/08/2017 – 31/01/2018

Forsvarsafdelingen
Forsvarsafdelingen består af en forsvarsattaché, en praktikant og en lokalansat. Afdelingens hovedformål er at formidle samarbejde mellem det danske og russiske forsvar og belyse den forsvarspolitiske udvikling i Rusland.

Forsvarsafdelingen indgår i et tæt samarbejde med ambassadens øvrige afdelinger, herunder især den politiske afdeling.

Praktikantopgaver
Praktikanten vil følge Ruslands forsvars- og sikkerhedspolitik tæt og bistå forsvarsattachéen i det daglige arbejde. Det sker blandt andet ved at bidrage til udfærdigelse af indberetninger om forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, forsvarets organisation og opgaver. Endvidere indgår medieovervågning, herunder udvælgelse og systematisering af nyhedsmateriale, som en del af de daglige arbejdsopgaver. Mere specifikt vil praktikanten have lejlighed til at opnå praktisk erfaring med lettere sagsbehandling indenfor følgende områder:

Russisk forsvars- og sikkerhedspolitik samt samarbejdet med Danmark, forholdet mellem NATO og Rusland, Forsvarets omstilling, Arktis, udviklingen i den russiske forsvarsindustri og civil-militære relationer i øvrigt.

Det er ikke en forudsætning, at praktikanten i forvejen har beskæftiget sig med ovenstående sagsområder, men det forventes, at ansøgeren har lyst til at lære mere om disse emner.

Ambassaden kan tilbyde
Ambassaden i Moskva kan tilbyde et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Samtidig får du som praktikant mulighed for at stifte indgående bekendtskab med den russiske kultur og livet i en spændende storby.

Som praktikant på ambassaden får du gode muligheder for at anvende teori i praksis. Du arbejder tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Hvem kan søge?
Du bør inden praktikopholdets start være tilmeldt en bachelor eller kandidatuddannelse på en dansk eller udenlandsk højere læreanstalt. Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Forud for at praktikopholdet kan begynde er det en forudsætning, at der foreligger en sikkerhedsgodkendelse.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår
Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i centrum af Moskva. Boligen deles sammen med 4 andre praktikanter ved ambassaden. Ansøger bør være opmærksom på, at de faktiske omkostninger ved at bo i Moskva svarer til leveomkostningerne i Danmark.

Bemærk at du skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring overfor tredjepart, og ulykkesforsikring. Det anbefales endvidere, at der tegnes forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

Ansøgning
Kortfattet ansøgning vedlagt CV, seneste eksamensudskrift og evt. udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk

Kun ansøgninger, der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument vil blive læst.

Ansøgningen kan dog også sendes pr. brev til:

Udenrigsministeriet
Ambassaden Moskva
Forsvarsafdelingen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ansøgningsfrist
Sidste frist for ansøgning er fredag den 10. marts 2017 kl. 12.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til Forsvarsafdelingens nuværende praktikant Jonathan Bak Tougaard på e-mail jontou@um.dk.