Spring til indhold

Praktik i forsvarsafdelingen ved den danske ambassade i Moskva

Praktikperiode: 01/08/2018 – 31/01/2019

Ambassaden i Moskva søger en praktikant til seks måneders praktik i den forsvarspolitiske afdeling.

Forsvarsafdelingen
Forsvarsafdelingen består af en forsvarsattaché, en praktikant og en lokalansat. Afdelingens hovedformål er at formidle samarbejde mellem det danske og russiske forsvar og belyse den forsvarspolitiske udvikling i Rusland. 

Forsvarsafdelingen indgår i et tæt samarbejde med ambassadens øvrige afdelinger, herunder især den politiske afdeling.

Praktikantopgaver
Praktikanten vil følge Ruslands forsvars- og sikkerhedspolitik tæt og bistå forsvarsattachéen i det daglige arbejde. Det sker blandt andet ved at bidrage til udfærdigelse af indberetninger om forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, forsvarets organisation og opgaver samt research. Endvidere indgår medieovervågning, herunder udvælgelse og systematisering af nyhedsmateriale, som en del af de daglige arbejdsopgaver. Derudover får praktikanen også praktisk erfaring med lettere sagsbehandling. 

Praktikanten vil især arbejde med emner inden for følgende områder: russisk forsvars- og sikkerhedspolitik samt samarbejdet med Danmark, forholdet mellem NATO og Rusland, forsvarets omstilling, Arktis, udviklingen i den russiske forsvarsindustri og civil-militære relationer i øvrigt. 

Det er ikke en forudsætning, at praktikanten i forvejen har beskæftiget sig med ovenstående sagsområder, men det forventes, at ansøgeren har lyst til at lære mere om disse emner. 

Ambassaden kan tilbyde
Rusland er en af de helt store spillere på den internationale scene, og som praktikant får du indblik i Ruslands internationale ageren og særligt den sikkerhedspolitiske kompleksitet.

Ambassaden i Moskva kan tilbyde et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Samtidig får du som praktikant mulighed for at stifte indgående bekendtskab med den russiske kultur og livet i en spændende storby.

Som praktikant på ambassaden får du gode muligheder for at anvende teori i praksis. Du arbejder tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Hvem kan søge?
Du bør inden praktikopholdets start være tilmeldt en bachelor eller kandidatuddannelse på en dansk eller udenlandsk højere læreanstalt. Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav. 

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Forud for at praktikopholdet kan begynde, er det en forudsætning, at der foreligger en sikkerhedsgodkendelse.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår

Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i centrum af Moskva. Boligen deles sammen med 4 andre praktikanter ved ambassaden. De faktiske omkostninger ved at bo i Moskva svarer til leveomkostningerne i Danmark.

Bemærk at du skal tegne forsikringer, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringerne skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald, herunder transport- og hjemtransportforsikring, og ansvarsforsikring overfor 3. part. Det anbefales endvidere, at der tegnes ulykkesforsikring, samt forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

Ansøgning

Kortfattet ansøgning vedlagt CV, seneste karakterudskrift og eventuelle udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk

Kun ansøgninger der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument vil blive læst.

Ansøgningen kan dog også sendes pr. brev til:

Udenrigsministeriet
Ambassaden Moskva
Forsvarsafdelingen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ansøgningsfrist
Sidste frist for ansøgning er onsdag den 7. marts 2018 kl. 12:00.

Yderligere oplysninger
Husk at der ligeledes er fire andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for handel, fødevarer, kultur og politik, som du også kan søge.

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til Forsvarsafdelingens nuværende praktikant Kasper Rosenberg Frederiksen på e-mail kaspfr@um.dk.