Spring til indhold

Praktik i fødevareafdelingen ved den danske ambassade i Moskva 

Praktikperiode: 01/08/2018 – 31/01/2019

Fødevareafdelingen 
Har du interesse for politik, internationale relationer og erhverv? Så kan det være, at et praktikophold i fødevareafdelingen på Den Danske ambassade i Moskva er noget for dig.

Fødevareafdelingen arbejder med politik og erhverv i relation til den russiske fødevaresektor, herunder for at vedligeholde og styrke danske interesser i sektoren. Du vil i den sammenhæng medvirke til at udarbejde rapporter og analyser til danske brancheorganisationer og ministerier og yde konsulentbistand til danske virksomheder, der ønsker at styrke deres position i Rusland.

Praktikantopgaver 
• Følge udviklingen i den russiske fødevaresektor og medvirke til udarbejdning af løbende indberetninger og analyser til bl.a. ministerier og brancheorganisationer.     
• Deltage i aktiviteter og opgaver med henblik på at fremme danske interesser i Rusland, herunder at deltage i konsulentopgaver for danske virksomheder, der søger markedsadgang i Rusland.
• Deltage i handelsrelevante møder og konferencer både på og uden for ambassaden.
• Hjemmesideredigering og bidrag til ambassadens hjemmeside.

Ambassaden kan tilbyde
Ambassaden i Moskva kan tilbyde et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Samtidig får du som praktikant mulighed for at stifte indgående bekendtskab med den russiske kultur og livet i en spændende storby.

Som praktikant på ambassaden får du gode muligheder for at anvende teori i praksis. Du arbejder tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Hvem kan søge? 
Du bør senest ved praktikopholdets start have bestået din bachelor og være tilmeldt overbygningen på en højere læreanstalt på en samfunds- eller naturvidenskabelig uddannelse eller en tilsvarende relevant uddannelse f.eks. russisk. Kendskab til det russiske sprog og/eller fødevaresektoren er en klar fordel, men ikke et krav.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Forud for at praktikopholdet kan begynde er det en forudsætning, at der foreligger en sikkerhedsgodkendelse.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår 
Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i centrum af Moskva. Boligen deles sammen med 4 andre praktikanter ved ambassaden. Ansøger bør være opmærksom på, at de faktiske omkostninger ved at bo i Moskva svarer til leveomkostningerne i Danmark.

Bemærk at du selv skal tegne forsikringer, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringerne skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald, herunder transport- og hjemtransportforsikring, og ansvarsforsikring overfor 3. part. Det anbefales endvidere, at der tegnes ulykkesforsikring, samt forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

Ansøgning 
Kortfattet ansøgning vedlagt CV, seneste karakter/eksamensudskrift og evt. udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk.

Kun ansøgninger, der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument, vil blive læst.

Ansøgningen kan dog også sendes pr. brev til:

Udenrigsministeriet
Ambassaden Moskva
Fødevareafdelingen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ansøgningsfrist 
Sidste frist for ansøgning er den 7. marts 2018, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger 
Husk at der ligeledes er fire andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for handel, forsvar, kultur og politik, som du også kan søge.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til praktikant i fødevareafdelingen, Lasse Krüger Johansen på lasjoh@um.dk.