Spring til indhold

Praktik i Fødevareafdelingen

Praktikperiode: 01/02/2018 – 31/07/2018

Fødevareafdelingen

Praktikopholdet giver indsigt i markedsvilkårene og den politiske udvikling i et land, der på samme tid er en væsentlig geopolitisk aktør og et stort og udfordrende nærmarked for den danske fødevaresektor. Ambassaden kan tilbyde praktik på en af Danmarks største ambassader, hvor arbejdsdagen byder på personlige og faglige udfordringer og udviklingsmuligheder i et spændende arbejdsmiljø.

Fødevareafdelingen arbejder med russisk politik og økonomi indenfor fødevarer og fødevareindustri, herunder med at vedligeholde og udvikle de dansk-russiske relationer på området. Fødevareafdelingen er desuden ansvarlig for rådgivning og rapportering til danske ministerier og brancheorganisationer om relevante forhold i den russiske fødevaresektor. Fødevareafdelingen er på handelsområdet integreret i ambassadens Handelsafdeling og løser i den sammenhæng også kommercielle rådgivningsopgaver for danske fødevarevirksomheder, der ønsker at handle og investere i Rusland.

Praktikanten refererer til lederen af Fødevareafdelingen.

Praktikantopgaver

• Følge den fødevarepolitiske og fødevareøkonomiske udvikling i Rusland og medvirke til udarbejdelse af løbende indberetninger til bl.a. ministerier og brancheorganisationer.                   
• Medvirke ved udarbejdelsen af større rapporter om udvalgte emner inden for den russiske fødevaresektor.
• Deltage i aktiviteter og opgaver med henblik på at fremme danske interesser i Rusland, herunder at deltage i rådgivningsopgaver for danske virksomheder, der søger markedsadgang i Rusland.
• Deltage i handelsrelevante møder og konferencer både på og uden for ambassaden.
• Hjemmesideredigering og bidrag til ambassadens hjemmeside.

Ambassaden kan tilbyde

Ambassaden i Moskva kan tilbyde et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Samtidig får du som praktikant mulighed for at stifte indgående bekendtskab med den russiske kultur og livet i en spændende storby.

Som praktikant på ambassaden får du gode muligheder for at anvende teori i praksis. Du arbejder tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Hvem kan søge?

Du bør senest ved praktikopholdets start have bestået din bachelor og være tilmeldt overbygningen på en højere læreanstalt på en samfunds- eller naturvidenskabelig uddannelse eller en tilsvarende relevant uddannelse f.eks. russisk. Kendskab til det russiske sprog og/eller fødevaresektoren er en klar fordel, men ikke et krav.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Forud for at praktikopholdet kan begynde er det en forudsætning, at der foreligger en sikkerhedsgodkendelse.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår

Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i centrum af Moskva. Boligen deles sammen med 4 andre praktikanter ved ambassaden. Ansøger bør være opmærksom på, at de faktiske omkostninger ved at bo i Moskva svarer til leveomkostningerne i Danmark.

Bemærk at du selv skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring overfor 3. part, og ulykkesforsikring. Det anbefales endvidere at der tegnes forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

Ansøgning

Kortfattet ansøgning vedlagt CV, seneste eksamensudskrift og evt. udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk

Kun ansøgninger, der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument, vil blive læst.

Ansøgningen kan dog også sendes pr. brev til:

Udenrigsministeriet
Ambassaden Moskva
Fødevareafdelingen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ansøgningsfrist

Sidste frist for ansøgning er d. 2. oktober 2017 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til leder af Fødevareafdelingen Esben Juul Bergmann Schjødt på e-mail: esbsch@um.dk