Spring til indhold

Praktik i Fødevareafdelingen ved den danske ambassade i Moskva

Praktikperiode: 01/08/2019 – 31/01/2020

 

Fødevareafdelingen

Har du interesse for politik, internationale relationer og erhverv? Så kan et praktikophold i Fødevareafdelingen på den danske ambassade i Moskva være noget for dig.


Fødevareafdelingen arbejder med politik og erhverv i relation til den russiske fødevaresektor, herunder særligt for at vedligeholde og styrke danske interesser i sektoren.

 

Praktikantopgaver

  • Følge udviklingen i den russiske fødevaresektor og medvirke til udarbejdning af løbende indberetninger og analyser til bl.a. ministerier og brancheorganisationer.
  • Deltage i aktiviteter og opgaver med henblik på at fremme danske fødevareinteresser i Rusland, herunder at deltage i kommerciel rådgivning af danske eksportvirksomheder.
  • Deltage i handelsrelevante møder og konferencer både på og uden for ambassaden.

Ambassaden kan tilbyde

Ambassaden i Moskva kan tilbyde et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Samtidig får du som praktikant mulighed for at stifte indgående bekendtskab med den russiske kultur og livet i en dynamisk storby.


Som praktikant på ambassaden får du gode muligheder for at anvende teori i praksis. Du arbejder tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.


Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet vil bidrage til din uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis dit studiested tillader dette.

 

Hvem kan søge?

Du bør inden praktikopholdets start være tilmeldt en samfunds- eller naturvidenskabelig bachelor- eller kandidatuddannelse på en dansk eller udenlandsk højere læreanstalt. Kendskab til russisk og/eller fødevaresektoren er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. For at kunne påbegynde praktikopholdet på ambassaden, er det en betingelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår
Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i Moskvas centrum. Boligen deles med fire andre praktikanter ved ambassaden.

Bemærk at du skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring over for tredjepart og ulykkesforsikring. Det anbefales endvidere, at der tegnes forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

Ansøgning
Kortfattet ansøgning (maksimalt én A4-side) vedlagt CV, seneste karakterudskrift og eventuelle udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk. Emnefeltet mærkes: Praktikansøgning. Efterår 2019. Fødevareafdelingen. Dit navn.

Kun ansøgninger, der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument, bliver læst.

Ansøgningen kan dog også sendes pr. brev til:

Udenrigsministeriet
Ambassaden Moskva
Fødevareafdelingen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ansøgningsfrist
Sidste frist for ansøgning er den 25. februar 2019, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger

Husk at der ligeledes er fire andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for handel, forsvar, kultur og politik, som du også kan søge.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til praktikant i Fødevareafdelingen, Martin Bartosz Pedersen på mbarpe@um.dk.