Spring til indhold

Praktik i Handelsafdelingen - Fødevareteamet

Praktikperiode: 01/08/2017 – 31/01/2018

Praktikant på fødevareområdet på ambassaden i Moskva
Et praktikophold i Fødevareteamet er en fantastisk mulighed for at få indsigt i den økonomiske og politiske udvikling i et land, der både er en væsentlig geopolitisk aktør og et stort og udfordrende nærmarked for den danske landbrugs - og fødevareindustri. Ambassaden i Moskva er en af Danmarks største, og arbejdsdagen byder på såvel personlige som faglige udfordringer og udviklingsmuligheder i et spændende arbejdsmiljø.

Fødevareteamet arbejder tæt sammen med ambassadens Handelsafdeling. Sammen med Handelsafdelingen ved Generalkonsulatet i Skt. Petersborg står Handelsafdelingen på ambassaden for Udenrigsministeriets indsats på eksport – og handelsområdet i regionen. Udover arbejdsopgaverne på dette område beskæftiger Fødevareteamet sig desuden med udviklingen i russisk politik vedrørende bl.a. fødevarer, landbrug, fiskeri og handel. Praktikanten refererer til statskonsulenten ved ambassaden.

Praktikantopgaver
• Følge den fødevarepolitiske udvikling i Rusland samt medvirke til udarbejdelse af løbende indberetninger til danske myndigheder og brancheorganisationer. Indberetningerne omhandler de fødevarepolitiske forhold i Rusland samt russiske holdninger til spørgsmål af dansk interesse.
• Dagligt følge med i nyhedsstrømmen til brug for ambassadens fødevarepolitiske arbejde, samt eventuelt særligt aftalte emner afstemt med praktikantens studierelaterede interesser.
• Medvirke ved udarbejdelsen af større rapporter om udvalgte emner inden for den russiske fødevaresektor.
• Deltage i aktiviteter og opgaver med henblik på at fremme dansk eksport i Rusland, herunder at deltage i projektopgaver for danske virksomheder, der søger markedsadgang i Rusland.
• Deltage i udarbejdelse af informationsmateriale til understøttelse af dansk eksport i Rusland.
• Deltage i handelsrelevante møder og konferencer både på og uden for ambassaden.
• Hjemmesideredigering og bidrag til Eksportrådets hjemmeside.

Ambassaden kan tilbyde
Ambassaden i Moskva kan tilbyde et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer samt faglig vejledning. Samtidig får du som praktikant mulighed for at stifte indgående bekendtskab med den russiske kultur og livet i en spændende storby.

Som praktikant på ambassaden får du gode muligheder for at anvende teori i praksis. Du arbejder tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil blive tilrettelagt på en måde, der vil kunne sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Hvem kan søge?
Du bør inden praktikopholdets start have bestået din bachelor og være tilmeldt overbygningen på en højere læreanstalt på en samfunds- eller naturvidenskabelig uddannelse eller en tilsvarende relevant uddannelse, f.eks. russisk. Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Forud for at praktikopholdet kan begynde er det en forudsætning, at der foreligger en sikkerhedsgodkendelse.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office . Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår
Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i centrum af Moskva. Boligen deles sammen med 4 andre praktikanter ved ambassaden. Ansøger bør være opmærksom på, at de faktiske omkostninger ved at bo i Moskva svarer til leveomkostningerne i Danmark.

Bemærk at du skal tegne forsikringer, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringerne skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring overfor 3. part. Det anbefales endvidere at der tegnes ulykkesforsikring samt forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

Ansøgning
Kortfattet ansøgning vedlagt CV, seneste eksamensudskrift og evt. udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk

Kun ansøgninger der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument vil blive læst.

Ansøgningen kan dog også sendes pr. brev til:

Udenrigsministeriet
Ambassaden Moskva
Handelsafdelingen – Fødevareteamet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ansøgningsfrist
Sidste frist for ansøgning er fredag den 10. marts 2017 kl. 12 dansk tid.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til Fødevareteamets nuværende praktikant Axel Crüger på email: axecru@um.dk.