Spring til indhold

Praktik i den politiske afdeling ved den danske ambassade i Moskva

Praktikperiode: 01/08/2019 – 31/01/2020

Interesserer du dig for samspillet mellem russisk udenrigs- og indenrigspolitik? Og har du lyst til at arbejde på en af Danmarks største repræsentationer? Så kan du blive praktikant i den politiske afdeling ved den danske ambassade i Moskva.

Praktikantens opgaver
Politisk afdeling beskæftiger sig med alt fra russisk indenrigspolitik, dansk-russisk samarbejde og Ruslands rolle i internationale konflikter og konfliktløsning.

Konkret vil arbejdsopgaverne afspejle ambassadens og teamets aktuelle opgaver. Praktikanten vil bidrage til ambassadens indberetningsvirksomhed (mødeafrapportering og tematiske indberetninger) om centrale politiske problemstillinger; informationssøgning og –formidling, mødeforberedelse og indsamling af baggrundsinformation samt praktiske opgaver.

Ambassaden kan tilbyde
Rusland er en af de centrale spillere på den internationale scene, og som praktikant får du indblik i Ruslands internationale ageren og det komplekse samspil mellem Ruslands indenrigs-, udenrigs- og sikkerhedspolitik. Samtidig får du mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdet og arbejdsgangene i udenrigstjenesten.

Arbejdet i afdelingen dikteres i høj grad af de politiske begivenheder. Som praktikant arbejder du tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men du bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.
 
Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil kunne tilrettelægges på en måde, der vil sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Hvem kan søge?
Du bør inden praktikopholdets start være tilmeldt en bachelor- eller kandidatuddannelse på en dansk eller udenlandsk højere læreanstalt. Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. For at du kan påbegynde praktikopholdet på ambassaden, er det en betingelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Du skal besidde gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk. Du skal være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion, og du har gode samarbejdsevner, gå-på-mod, godt humør og er udadvendt.

Praktikvilkår
Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i Moskvas centrum. Boligen deles med fire andre praktikanter ved ambassaden.

Bemærk at du skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring over for tredjepart og ulykkesforsikring. Det anbefales endvidere, at der tegnes forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

Ansøgning
Kortfattet ansøgning (maksimalt én A4-side) vedlagt CV, seneste karakterudskrift og eventuelle udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk. Emnefeltet mærkes: Praktikansøgning. Efterår 2019. Politisk afdeling. Dit navn.

Kun ansøgninger, der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument, bliver læst.

Ansøgningen kan dog også sendes pr. brev til:

Udenrigsministeriet
Ambassaden i Moskva
Forsvarsafdelingen
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er fredag den 25. februar 2019 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger
Vi gør opmærksom på de fire andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for handel, fødevarer, kultur og forsvar, som du også kan søge.

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til den nuværende politiske praktikant Helena Lütken på hellut@um.dk.