Spring til indhold

Praktik i den politiske afdeling

Praktikperiode: 01/02/2018 – 31/07/2018

Ambassaden i Moskva søger en praktikant til seks måneders praktik i den politiske afdeling.

Praktikantens opgaver

Politisk afdelingen følger russisk indenrigs-, udenrigs- og sikkerhedspolitik tæt og beskæftiger sig med alt fra demokrati og menneskerettigheder over dansk-russisk samarbejde til Ruslands rolle i internationale konflikter og konfliktløsning.

Praktikanten i den politiske afdeling følger de russiske politiske nyheder og bidrager med research og udkast til ambassadens løbende politiske indberetningsvirksomhed. Praktikanten får desuden mulighed for at deltage i ambassadens interne og så vidt muligt eksterne møder.

Ambassaden kan tilbyde

Rusland er en af de helt store spillere på den internationale scene, og som praktikant får du indblik i Ruslands internationale ageren og det komplekse samspil mellem Ruslands indenrigs-, udenrigs- og sikkerhedspolitik. Samtidig får du mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdet og arbejdsgangene i udenrigstjenesten og livet i en af Europas største hovedstæder.

Arbejdet i afdelingen dikteres i høj grad af de politiske begivenheder, hvor der i foråret 2018 bl.a. er præsidentvalg i Rusland. Afdelingen er præget af et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer. Under praktikforløbet vil du blive tilbudt faglig vejledning til din eventuelle praktikrapport.

Som praktikant på ambassaden arbejder du tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men du bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil kunne tilrettelægges på en måde, der vil sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Hvem kan søge?

Du bør inden praktikopholdets start have opnået din bachelorgrad og være tilmeldt overbygningen på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt eller have en tilsvarende relevant uddannelse. Russiskkundskaber og kendskab til Rusland og russisk politik er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Det er en betingelse for, at du kan påbegynde praktikopholdet på ambassaden, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

Praktikvilkår

Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i centrum af Moskva. Boligen deles med de fire andre praktikanter ved ambassaden. De faktiske omkostninger ved at bo i Moskva svarer ca. til leveomkostningerne i Danmark.

For at få visum til Rusland skal du tegne forsikringer, der dækker hele dit ophold i Rusland. Forsikringerne skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring overfor 3. part. Det anbefales endvidere, at der tegnes ulykkesforsikring samt forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

Ansøgning

Kortfattet ansøgning vedlagt CV, seneste eksamensudskrift og evt. udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk

Kun ansøgninger der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument vil blive læst.

Ansøgningen kan dog også sendes pr. brev til:

Udenrigsministeriet
Ambassaden Moskva
Politisk afdeling
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ansøgningsfrist

Frist for ansøgning er kl. 12 mandag, den 2. oktober 2017

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til politisk afdelings nuværende praktikant Marat Andersen på maband@um.dk