Spring til indhold

Praktik i den politiske afdeling ved den danske ambassade i Moskva

Praktikperiode: 01/02/2019 – 31/08/2019

Interesserer du dig for samspillet mellem russisk udenrigs- og indenrigspolitik? Og har du lyst til at arbejde på en af Danmarks største repræsentationer? Så kan du blive praktikant i den politiske afdeling på den Kongelige Danske Ambassade i Moskva.

Praktikantens opgaver
Politisk afdeling følger russisk indenrigs-, udenrigs- og sikkerhedspolitik tæt og beskæftiger sig med alt fra demokrati og menneskerettigheder over dansk-russisk samarbejde til Ruslands rolle i internationale konflikter og konfliktløsning.

Praktikanten i den politiske afdeling følger de russiske politiske nyheder og bidrager med research og udkast til ambassadens løbende politiske indberetningsvirksomhed. Praktikanten får desuden mulighed for at deltage i ambassadens interne og så vidt muligt eksterne møder.

Ambassaden kan tilbyde
Rusland er en af de helt store spillere på den internationale scene, og som praktikant får du indblik i Ruslands internationale ageren og det komplekse samspil mellem Ruslands indenrigs-, udenrigs- og sikkerhedspolitik. Samtidig får du mulighed for at stifte bekendtskab med arbejdet og arbejdsgangene i udenrigstjenesten og livet i en af Europas største hovedstæder.

Arbejdet i afdelingen dikteres i høj grad af de politiske begivenheder og afdelingen er præget af et afvekslende og energisk arbejdsmiljø med store personlige og faglige udfordringer. Under praktikforløbet vil du blive tilbudt faglig vejledning til din eventuelle praktikrapport.

Som praktikant på ambassaden arbejder du tæt sammen med ambassadens medarbejdere, men du bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver.

Der er tale om uddannelsespraktik. Praktikopholdet skal bidrage til praktikantens uddannelse og vil kunne tilrettelægges på en måde, der vil sikre meritoverførsel, hvis det pågældende studiested tillader dette.

Hvem kan søge?
Du bør inden praktikopholdets start være tilmeldt en bachelor- eller kandidatuddannelse på en dansk eller udenlandsk højere læreanstalt. Kendskab til det russiske sprog er en fordel, men ikke et krav.

Du skal være dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. For at du kan påbegynde praktikopholdet på ambassaden, er det en betingelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Du skal være god til informationssøgning og have kendskab til Microsoft Office. Du skal have gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk og være i stand til at arbejde selvstændigt under faglig vejledning og instruktion. Udadvendthed og godt humør er væsentlige egenskaber i forhold til arbejdsopgaverne.

 

Praktikvilkår

Praktikopholdet er ulønnet, men der stilles en praktikantbolig til rådighed i Moskvas centrum. Boligen deles med fire andre praktikanter ved ambassaden.

Bemærk at du skal tegne forsikring, der dækker hele dit praktikophold i Rusland. Forsikringen skal omfatte dækning for sygdom og dødsfald herunder transport- og hjemtransportforsikring, ansvarsforsikring over for tredjepart og ulykkesforsikring. Det anbefales endvidere, at der tegnes forsikring for tyveri og tab af personlige ting og effekter.

 

Ansøgning
Kortfattet ansøgning (maksimalt én A4-side) vedlagt CV, seneste karakterudskrift og eventuelle udtalelser sendes i ét PDF-dokument til: mowamb@um.dk. Emnefeltet mærkes: Praktikansøgning. Forår 2019. Politisk. Dit navn.

Kun ansøgninger, der bliver sendt i ét samlet PDF-dokument, bliver læst.
Ansøgningen kan dog også sendes pr. brev til:

Udenrigsministeriet
Ambassaden Moskva
Politisk afdeling
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er fredag den 21. september 2018 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger
Vi gør opmærksom på de fire andre spændende muligheder for praktik i afdelingerne for handel, fødevarer, kultur og forsvar, som du også kan søge.

Yderligere oplysninger om praktikopholdet kan fås ved henvendelse til den nuværende politiske praktikant Kristoffer Vange krivan@um.dk.