Spring til indhold

Praktik på ambassaden i Moskva

Ambassaden i Moskva tilbyder løbende praktikophold af et halvt års varighed i ambassadens handelsafdeling, fødevareafdeling, kulturafdeling, forsvarsafdeling og politiske afdeling. Læs mere om de enkelte praktikstillinger i menuen til venstre, herunder omkring ansøgningsfrister.  

Formålet med praktikantordningen er at give danske studerende et indblik i udenrigstjenestens arbejdsopgaver på en måde, der bidrager til praktikanternes udvikling og uddannelse. Praktikopholdet vil kunne tilrettelægges med henblik på meritoverførsel, og der vil være mulighed for at skrive en praktikopgave under praktikopholdet, som eventuelt vil kunne indgå i studiesammenhæng.


Arbejdet
Som praktikant på ambassaden får man gode muligheder for at anvende teori i praksis. Man arbejder tæt sammen med ambassadens øvrige medarbejdere, men bliver også i høj grad tildelt selvstændige opgaver. Praktikanter følger med i udviklingen på deres pågældende arbejdsområde og bidrager til udarbejdelse af indberetninger og svar på forespørgsler. Praktikanter deltager derudover også i møder, pressebriefinger og konferencer på og uden for ambassaden.


Opholdets varighed og økonomi
Opholdet på ambassaden vil normalt være af et halvt års varighed og påbegyndes 1. februar eller 1. august.

Ambassaden vil kunne være behjælpelig med bolig. Når der er truffet aftale om et praktikophold, vil ambassaden kunne tilsende et bekræftende brev, som kan anvendes i forbindelse med legatansøgninger


Hvem kan søge?
Det forudsættes, at ansøgeren er i gang med en relevant uddannelse ved en højere læreanstalt. Endvidere er dansk statsborgerskab eller en længerevarende fast tilknytning til Danmark samt en sikkerhedsgodkendelse (ansøgning herom indsendes efter tilbud om praktikplads) forudsætninger for at arbejde som praktikant på ambassaden.

Praktikantpladserne søges besat af studerende med en interesse for Rusland og russiske forhold. Kendskab til russisk sprog vil være en fordel, men er ikke en forudsætning. Brugerkendskab til MS Office og internettet vil desuden være nødvendigt.

Kompetencer inden for ambassadens forskellige afdelingers områder vil være en fordel.


Ansøgning
Ansøgning vedlagt CV, karakterudskrift samt evt. udtalelser sendes enten pr. e-mail til adressen mowamb@um.dk (samlet i en pdf-fil) eller med posten til følgende adresse:

Den Kongelige Danske Ambassade Moskva
C/O Udenrigsministeriets Postafsendelse
Asiatisk plads 2
DK-1448 København K

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ambassaden på telefon +7 (495) 642 68 00 eller e-mail (mowamb@um.dk).