Spring til indhold

Information fra Visumafdelingen: Længere sagsbehandlingstider